Thứ Ba, 26 tháng 5, 2015

Máy cắt gỗ hoa văn CNC ST2513MP

Máy CNC cắt gỗ hoa văn ST2513MP sử dụng để tạo ra các biển hiệu , nhãn mác , mô hình điêu khắc , quảng cáo mô hình nhỏ ,sản phẩm nghệ thuật, khắc dấu , các sản phẩm từ gỗ , kim loại ....
Đồ gỗ điêu khắc